Kapsuła czasu MGW

18 kwietnia w ogrodzie dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów odbyła się uroczysta ceremonia umieszczenia w ziemi kapsuły czasu, która ma przekazać wiedzę o Muzeum kolejnym pokoleniom.

Zakopanie kapsuły czasu ma też symbolicznie zainicjować początek budowy fizycznej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego, która znajdować się będzie w dawnym budynku Szpitala Bersohnów i Baumanów.

W kapsule czasu Muzeum Getta Warszawskiego znalazły się m.in.: akt powołania Muzeum oraz aktualny statut, pierwsze szkice architektoniczne budynku przyszłego muzeum, przesłanie od Rady Muzeum, pamiątki od darczyńców i gości specjalnych oraz pendrive z nagraniami osób, które zagrały ważną rolę w rozwoju instytucji – między innymi Mariana Turskiego oraz Zofii Majewskiej, a także wywiad z Dyrektorem MGW Albertem Stankowskim.