Fotorelacja | Wizyta izraelskich dyplomatów na wykopaliskach przy ul. Miłej

Izraelscy dyplomaci działający w Polsce i na Ukrainie odwiedzili 25 października teren wykopalisk przy ul. Miłej.

Dr Jacek Konik z Działu Naukowo-Badawczego MGW oprowadził dyplomatów po terenie wykopalisk prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego w kwartale ulic Miłej – Dubois – Niskiej – Karmelickiej i opowiedział o dotychczasowym postępie badań archeologicznych oraz o znalezionych artefaktach.

Następnie grupa odwiedziła budynek dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów – docelową siedzibę Muzeum Getta Warszawskiego. Zwiedziła też znajdującą się na dziedzińcu Szpitala wystawę plenerową „Miasto żywych / Miasto umarłych” – projekt fotograficzny Roberta Wilczyńskiego, łączący archiwalne zdjęcia getta warszawskiego z fotografiami współczesnej Warszawy. W zwiedzaniu wzięli udział również dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski i wicedyrektor MGW Hanna Wróblewska.