„Co trzeci spośród nas” przy Pl. Grzybowskim

Ekspozytory z planszami wystawy fotograficznej „Co trzeci spośród nas” – przygotowanej przez Muzeum Getta Warszawskiego – której kuratorem jest Rafał Kosewski z Działu Wystaw MGW stanęły już przy Pl. Grzybowskim. Ze względów epidemicznych ekspozycja była do tej pory dostępna jedynie wirtualnie na naszej stronie

20 lipca 2020

– Unikamy drastycznych obrazów po to, aby naszych bohaterów ukazać w sposób godny. Widzimy w nich nie tylko ofiary, ale przede wszystkim ludzi, którzy pomimo ekstremalnych warunków próbują zachować resztki normalnego życia – uważa kurator Ponad 70 archiwalnych fotografii na 20 planszach, opatrzonych komentarzem historycznym, ukazuje dzień powszedni warszawskiego getta. Prezentowane reprodukcje zdjęć pochodzą ze zbiorów najważniejszych instytucji zajmujących się badaniami nad Holokaustem.

Wiele z prezentowanych zdjęć zostało wykonanych przez żołnierzy niemieckich z Propaganda-Kompanie 689 – Alberta Cusiana, Erharda Josefa Knoblocha i Joe Heydeckera. Pomimo tego, że zdecydowana większość tych fotografii powstała dla celów propagandowych, to dokumentuje ona także nędzę getta.

Oprócz scen z życia codziennego getta, wystawa „Co trzeci spośród nas” prezentuje najważniejsze wydarzenia historyczne, takie jak m.in. tzw. Wielka Akcja i powstanie 1943 roku. Omówione są też różne przykłady życia społecznego i ekonomicznego, od organizacji komitetów domowych czy instytucji dobroczynnych, po szmugiel, stanowiący istotny element gettowej gospodarki.

Opr. Anna Kilian

Zdj. MGW