„Co trzeci spośród nas” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Pierwsze z dwóch oprowadzań kuratorskich po ekspozycji plenerowej, znajdującej się przy Pl. Grzybowskim, odbyło się 24 sierpnia. Poprowadzili je kurator wystawy Rafał Kosewski z Działu Wystaw MGW oraz współpracujący z naszą instytucją dr Jacek Konik

24 sierpnia 2020

Oprowadzanie kuratorskie było częścią wydarzeń związanych z XVII Festiwalem „Warszawa Singera”, zorganizowanym przez Fundację Shalom. Wystawa, która od 20 lipca znajduje się przy Placu Grzybowskim, została otwarta w przestrzeni internetowej 15 kwietnia. Składa się na nią ponad 70 archiwalnych fotografii na 20 planszach, opatrzonych komentarzem historycznym, ukazuje dzień powszedni warszawskiego getta. Prezentowane reprodukcje zdjęć pochodzą ze zbiorów najważniejszych instytucji zajmujących się badaniami nad Holokaustem. Pomimo tego, że zdecydowana większość tych fotografii powstała dla celów propagandowych, to dokumentuje ona także nędzę getta.

Kurator Rafał Kosewski skupił się na relacjach przedstawionych fotografii ze zjawiskami, jakie dokumentują, zaś dr Jacek Konik zaprezentował – niezwykle ciekawie – tło historyczne. Podkreślił m.in., że bez heroicznego udziału kobiet w powstaniu w getcie warszawskim jego przebieg byłby znacznie krótszy. Zwrócił także uwagę na to, by analizując kolejne etapy istnienia getta zawsze pamiętać o uczuciach ludzi, którzy zostali w nim osadzeni. Nie mieli oni dzisiejszej wiedzy historycznej, którą my posiadamy.

Oprócz scen z życia codziennego getta, wystawa „Co trzeci spośród nas” prezentuje najważniejsze wydarzenia historyczne, takie jak m.in. tzw. Wielka Akcja i powstanie 1943 roku. Omówione są też różne przykłady życia społecznego i ekonomicznego, od organizacji komitetów domowych czy instytucji dobroczynnych, po szmugiel, stanowiący istotny element gettowej gospodarki.

Anna Kilian

Zdj. Maja Nowak