79. rocznica Akcji „Dożynki”

3 listopada w dystrykcie lubelskim rozpoczęła się dwudniowa Akcja „Dożynki” („Erntefest”) – największa masowa egzekucja w historii niemieckich obozów koncentracyjnych.

Przygotowania do „Aktion Erntefest” rozpoczęły się na rozkaz Heinricha Himmlera wkrótce po buncie więźniów obozu zagłady w Sobiborze. Na kierującego operacją ostatecznej eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie wyznaczono Jacoba Sporrenberga, dowódcę SS i policji w dystrykcie lubelskim.

Teren dawnego obozu zagłady w Majdanku

W ciągu 2 dni wymordowano wszystkich więźniów pochodzenia żydowskiego w obozie zagłady na Majdanku oraz w obozach pracy w Trawnikach i Poniatowej – ogółem około 42 tys. osób. W samym KL Lublin w ciągu kilkunastu godzin zabito 18 tysięcy więźniów: egzekucje odbywały się pod dźwięki muzyki, które miały zagłuszać krzyki ofiar.

Ciała ofiar zaczęto palić kilka dni po zakończeniu akcji. Do wykonania tego zadania zmuszono pozostawionych przy życiu więźniów, których później też wysłano na śmierć. Szacuje się, że tylko niewielkiej garstce osób udało się uniknąć śmierci i doczekać końca wojny.

„Aktion Erntefest” była ostatnim aktem niemieckiej nazistowskiej Akcji „Reinhard”, której celem było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. W wyniku tej zbrodniczej operacji wymordowanych zostało około 2 mln Żydów, z której większość stanowili polscy obywatele.

W tym roku 3 listopada w Państwowym Muzeum na Majdanku odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary „Aktion Erntefest”. Uczestnicy ceremonii złożą kwiaty i kamienie pamięci, aby uczcić pamięć o zamordowanych. Odczytane zostaną również relacje świadków i Ocalałych, a wieczorem odbędzie się debata historyczna na temat Akcji „Dożynki”.