Ludzie, miejsca, wydarzenia #2 – Szpital Bersohnów i Baumanów

17.11.2021 - 31.12.2022, wystawa stała

Druga odsłona corocznego cyklu „Ludzie, miejsca, wydarzenia” poświęcona Szpitalowi Dziecięcemu im. Bersohnów i Baumanów oraz pracującym w nim lekarzom, walczącym o życie osób uwięzionych w getcie warszawskim.

Druga odsłona cyklicznego projektu „Getto warszawskie. Ludzie, miejsca, wydarzenia” została poświęcona Szpitalowi Dziecięcemu Bersohnów i Baumanów, docelowej siedzibie MGW, oraz pracującym w nim lekarzom: Annie Braude-Hellerowej, Teodozji Goliborskiej-Gołąb, Henrykowi Makowerowi, Annie Margolis, Adinie Blady-Szwajger. Zostanie w nim zaprezentowana historia placówki od momentu jej ufundowania w latach 70. XIX wieku aż do tragicznego finału funkcjonowania na terenie getta podczas tzw. Wielkiej Akcji deportacyjnej. Premiera drugiej części zbiega się z 81. rocznicą zamknięcia granic getta warszawskiego, której część obchodów Muzeum zdecydowało się zadedykować służbie zdrowia getta – tym, którzy w obliczu nieuchronnej zagłady starali się robić wszystko, by ratować ludzkie życie.

koordynatorka projektu: Joanna Bakoń

Prezentacja wystawy towarzyszy obchodom 81. rocznicy zamknięci getta warszawskiego.

Wirtualna wystawa "Ludzie, miejsca, wydarzenia – Szpital Beroshnów i Baumanów"