Pokaz filmu „Otwieranie ciszy”

FINA, ul. Wałbrzyska 3/5
16.11.2021 18:00

Prezentowany film jest zwieńczeniem długoterminowego projektu Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego, skierowanego do szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie dawnego getta. Celem tej inicjatywy była rekonstrukcja miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła, przy użyciu zarówno wspomnień świadków historii, ikonografii, jak i źródeł pisanych – archiwalnych, naukowych i publicystycznych czy literatury dokumentu osobistego. „Otwieranie ciszy” powstało we współpracy z uczniami i nauczycielami XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Po pokazie filmu i dyskusji z jego twórcami zapraszamy Państwa na spotkanie przy kawie i herbacie.