Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Miasto żywych / Miasto umarłych”

brama dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów (ul. Sienna 60)
27.08.2022 11:00

„Miasto żywych / Miasto umarłych” to projekt fotograficzny autorstwa Roberta Wilczyńskiego. Składa się z 20 planszy zawieszonych na ogrodzeniu dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów. Łącząc archiwalne fotografie z terenu getta (pochodzące ze zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego) z obrazami dzisiejszej Warszawy, artysta uwidacznia przeszłość miasta – wydawałoby się, bezpowrotnie utraconą. Wobec zagłady niemal całej warszawskiej społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej oraz zniszczenia jej dziedzictwa kulturowego, miniony przedwojenny świat jawi się na fotografiach w formie efemerycznych śladów obecności. Przenikają one współczesną tkankę miejską niczym duchy, zakotwiczone w obrębie nieistniejącego już miasta i domagają się pamięci o swojej historii. Fotografiom towarzyszą na planszach wybrane teksty źródłowe – zaczerpnięte m.in. z dzienników i pamiętników powstałych w getcie warszawskim, dokumentujące życie i śmierć jego mieszkańców w okresie lat 1940-1942.

  • gdzie: brama dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów (ul. Sienna 60)
  • kiedy: sobota 27 sierpnia o godz. 11:00

Spotkanie poprowadzi fotograf Robert Wilczyński i edukatorka MGW dr Wiesława Młynarczyk. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerzy: Fundacja Shalom, Festiwal Warszawa Singera