Żegnamy premiera Jana Olszewskiego.

Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego wraz z zespołem z głębokim żalem żegna Jana Olszewskiego, byłego premiera, publicystę i adwokata, człowieka szlachetnego i odważnego.

Służba publiczna to nie jest przyjemność. Jeżeli ktoś się jej podejmuje, musi być na wiele gotowy – powiedział premier Jan Olszewski w swoim słynnym przemówieniu z 4 czerwca 1992 roku, podczas tzw. nocy teczek, nazywanej także nocną zmianą, w okresie trwającego od kilku dni kryzysu państwowego. Wówczas najgłębszego po 1989 roku. Jego rząd został właśnie wtedy odwołany, po ogłoszeniu dla niego wotum nieufności, na wniosek ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy. W tej samej przemowie Jan Olszewski powiedział także, iż chciałby, by naród polski miał poczucie, że pośród tych, którzy nim rządzą, nie było ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu.

Jan Ferdynand Olszewski urodził się na warszawskim Bródnie w rodzinie kolejarzy o tradycjach niepodległościowych. Podczas okupacji był członkiem Szarych Szeregów, w grupie skupiającej najmłodszych w wieku do 14 lat. Uczestniczył także w powstaniu warszawskim, jako łącznik na terenie Pragi. Po studiach prawniczych pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W latach 60. był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych, m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego i Adama Michnika. Jan Olszewski uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. Był doradcą Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W latach 80. bronił Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego i Zbigniewa Bujaka, a potem – jako ekspert strony solidarnościowej – uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

6 grudnia 1991 roku Jan Olszewski został powołany na stanowisko prezesa Rady Ministrów, który to urząd piastował do 5 czerwca 1992 roku. Był politykiem, który po 1989 roku dążył „do jak najszybszego i najskuteczniejszego wyprowadzenia Polski spod wpływów Moskwy”, jak stwierdził w wywiadzie dla Polskiego Radia w czerwcu 2017 roku.

3 maja 2009 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Jana Olszewskiego Orderem Orła Białego.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w Warszawie w wieku 88 lat. Decyzją prezydenta RP dzień pogrzebu śp. Jana Olszewskiego – w sobotę 16 lutego – będzie Dniem Żałoby Narodowej.