Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej w Raszynie

W dniach 27 lutego – 3 marca 2023 roku edukatorki z Muzeum Getta Warszawskiego poprowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

Specjalistki z Działu Edukacji MGW – dr Halina Postek, dr Wiesława Młynarczyk i Maria Makarowa – poprowadziły 24 lekcje dla uczniów klas I–IX szkoły podstawowej. Zajęcia edukacyjne poruszały tematy przybliżające kulturę żydowską, historię obecności Żydów na ziemiach polskich oraz bohaterskiego zrywu powstańczego w getcie warszawskim w czasie II wojny światowej. Uczniowie mieli okazję nauczyć się imion żydowskich, dowiedzieć się o życiu dzieci w getcie oraz poznać historię życia słynnych polskich Żydów, więźniów getta warszawskiego: Anny Braude-Hellerowej, Adiny Blady-Szwajger, Janusza Korczaka, Emanuela Ringelbluma i Marka Edelmana.

Edukatorki dostały podziękowania od dyrektora szkoły pana Andrzeja Niedbały, który wyraził nadzieję, iż zajęcia te pomogą uczniom „w lepszym rozumieniu historii, dadzą szersze spojrzenie na wielokulturowe tradycje naszego kraju oraz pomogą rozbudzać postawy empatii i tolerancji”.

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną MGW i kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl