„Z naszego balkonu było widać Umschlagplatz”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalałych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

Bohaterem piątej odsłony cyklu jest uratowany z warszawskiego getta, a urodzony w 1926 r. Wacław (Izaak) Kornblum. – „Z naszego balkonu było widać Umschlagplatz” – wspomina. Bohater rozmowy przebywał w getcie od jego utworzenia 16 listopada 1940 r., aż do marca 1943 r., a więc prawie do wybuchu powstania 19 kwietnia 1943 r. Niewiele jest takich unikatowych świadectw z getta, z takiej bliskości Umschlagplatzu, ludzi, którzy tam byli i zdołali się uratować. Wacław Kornblum jest członkiem Rady MGW, powołanej w 2019 r.

„Z naszego balkonu było widać Umschlagplatz”