Wystawa „Rzeczy z podziemnego miasta. Architektoniczne wizje wokół upamiętnienia Miłej 18″

Zapraszamy na wystawę „Rzeczy z podziemnego miasta. Architektoniczne wizje wokół upamiętnienia Miłej 18” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Koszykowej 55.

Wystawa „Rzeczy z podziemnego miasta. Architektoniczne wizje wokół upamiętnienia Miłej 18” jest dostępna dla publiczności od 18 kwietnia do 16 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00.

Podczas prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego przy dawnej ul. Miłej 18, w pobliżu tzw. Bunkra Anielewicza, odsłonięto piwnice kamienic przy Miłej i Muranowskiej. Te namacalne ślady nieistniejącego miasta są jednym z najbardziej unikatowych miejsc w przestrzeni współczesnej Warszawy. Rozpoczęliśmy zatem dyskusje nad możliwością zachowania tego ważnego, choć nieco zapomnianego, świadka tragicznych wydarzeń XX-wieku oraz uczynienia go przestrzenią czynnej edukacji i kontemplacji.

Architekci Grzegorz Stiasny oraz Jakub Wacławek wraz Muzeum Getta Warszawskiego stworzyli studium programowo-przestrzenne badające możliwości stałej ekspozycji wykopalisk z rozwijającej się perspektywy archeologii współczesności. Przeprowadzono również wraz z grupą studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury ćwiczenia projektowe, których efektem jest dziesięć zróżnicowanych koncepcji, które w nieskrępowany sposób starają się znaleźć przestrzenno-funkcjonalną odpowiedź na problem upamiętniania odsłoniętych reliktów największego bunkra w getcie warszawskim.

8 maja o godzinie 18:00 w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 55 odbędzie się debata „Przywoływanie pamięci: Debata o różnorodnych formach upamiętnień w przestrzeni publicznej”. Wezmą w niej udział: dr Eleonora Bergman, dr Maria Ferenc, prof. Zbigniew Kobyliński, dr Jolanta Miśkowiec (Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci), prof. Małgorzata Rozbicka (Wydział Architektury PW) oraz Hanna Wróblewska (dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury). Spotkanie poprowadzi Grzegorz Stiasny.