„Oczami okupanta. Zwyczajni Niemcy patrzą na Polskę”

Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin): „Oczami okupanta. Zwyczajni Niemcy patrzą na Polskę, (1939-1940)”

Jaki był pierwszy rok okupacji niemieckiej w Polsce? Jak go zapamiętano, jak opisano, co oznaczał? Nie ma tu jednej odpowiedzi: inaczej wspominał go polski jeniec, inaczej  żołnierz Wehrmachtu. Okupacja oznaczała co innego dla ludności polskiej, a co innego – o czym wkrótce się przekonano – żydowskiej. Czym innym była dla Romów i dla podpisujących folkslistę, inaczej zapamiętali ją mieszkańcy Warszawy, miast w Poznańskiem i wsi w Lubelskiem. W dniach 18-19 listopada 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Samo wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy, zarówno o ugruntowanym już dorobku naukowym, jak i młodych naukowców, reprezentujących różne środowiska i instytucje. Prof. Konrad Zieliński Muzeum Getta Warszawskiego

 

Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin) Oczami okupanta. Zwyczajni Niemcy patrzą na Polskę, (1939-1940)

Stephan Lehnstaedt obronił habilitację na Technische Universität w Chemnitz w 2016 roku. Prowadzi zajęcia na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium, Humboldt-Universität w Berlinie oraz London School of Economics. W latach 2010-2016 współpracował również z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, a od 2016 roku pełni funkcję profesora w Touro College Berlin, zajmując się studiami nad Holokaustem. W jego dorobku naukowym znajdują się publikacje poświęcone tematyce relacji polsko-niemieckich w okresie XX wieku, włączając w to szczególnie okres II wojny światowej, Holokaust oraz jego skutki. Spośród rozpraw Stephana Lehnstaedta warto wymienić: „Der vergessene Sieg. Der Polnisch-Sowjetischer Krieg 1919-1921 und die Entstehung des modernen Osteuropa”, München 2019; „Der Kern des Holocaust. Bełżec, Sobibór, Treblinka und die Aktion Reinhardt”, München 2017 (polski tytuł: „Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt”, Warszawa 2018); „Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk, 1939-1944”, München 2010 (angielski tytuł: “Occupation in the East. The Daily Lives of German Occupiers in Warsaw and Minsk, 1939-1944”, New York/Oxford 2016. Stephan Lehnstaedt został uhonorowany wieloma odznaczeniami za wkład w pojednanie polsko-niemieckie, m.in. medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim”, przyznanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.