Wykłady konferencji naukowej MGW dostępne online

„Początki okupacji nazistowskiej. Ciągłość i zmiana w życiu polskim i żydowskim 1939-1941” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Muzeum Getta Warszawskiego w dniach 18 – 19 listopada we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich, Żydowskim Instytutem Historycznym, European Network Remembrance and Solidarity oraz Touro College w Berlinie.

„Jaki był pierwszy rok okupacji niemieckiej w Polsce? Jak go zapamiętano, jak opisano, co oznaczał? Nie ma tu jednej odpowiedzi: inaczej wspominał go polski jeniec, inaczej żołnierz Wehrmachtu. Okupacja oznaczała co innego dla ludności polskiej, a co innego – o czym wkrótce się przekonano – żydowskiej. Czym innym była dla Romów i dla podpisujących folkslistę, inaczej zapamiętali ją mieszkańcy Warszawy, miast w Poznańskiem i wsi w Lubelskiem.

W dniach 18-19 listopada 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Samo wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy, zarówno o ugruntowanym już dorobku naukowym, jak i młodych naukowców, reprezentujących różne środowiska i instytucje.” – napisał o tym wydarzeniu prof. Konrad Zieliński, pracownik działu naukowego i kurator naukowy wystawy stałej.

W każdy poniedziałek i czwartek będziemy udostępniać na profilu FB naszej instytucji linki do poszczególnych wykładów, znajdujących się na YouTube. Wykłady znajdą też Państwo tutaj, na naszej stronie oficjalnej. Cykl wystąpień zainauguruje wykład prof. Stephana Lehnstaedta z Touro College Berlin pt. „Oczami okupanta. Zwyczajni Niemcy patrzą na Polskę”, dostępny od 23 marca 2020 r.

Anna Kilian

Zdj. MGW