Wykład dr Wiesławy Młynarczyk na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Lublinie

W piątek 11 sierpnia dr Wiesława Młynarczyk z Działu Edukacji MGW wygłosiła wykład „Życie żydowskie w powojennej Polsce” podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Lublinie.

Wykład w syntetyczny sposób przedstawił życie Ocalałych, którzy utożsamiali się z tradycją i kulturą żydowską i którzy na zgliszczach próbowali odbudować kulturę języka jidysz. Od podstaw tworzyli na nowo redakcje, wydawnictwa, szkoły języka jidysz czy sceny teatralne, gdzie grano spektakle reżyserowane na podstawie sztuk przedwojennych klasyków języka jidysz. Kontekstem opowieści była także polityka narodowościowa ówczesnego państwa polskiego, które oprócz znacznych zmian granic i demografii swoich obywateli zmuszone zostało także do zmiany swojego ustroju politycznego.

Wiesława Młynarczyk jest doktorem nauk społecznych, magistrem filologii polskiej. Autorka wielu publikacji edukacyjnych na temat Zagłady, m.in. współautorka „Wyboru źródeł do nauczania o Zagładzie”. Otrzymała wiele nagród za pracę edukacyjną , m.in. w 2008 roku wyróżnienie przyznane przez Ambasadę Izraela za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce. W 2009 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za edukację o historii najnowszej .Od 2018 roku pracuje jako edukator w Muzeum Getta Warszawskiego.