Wojna będzie

„Mama krzyczała po żydowsku: gdzie jest mój mąż?” – mówi Ocalały z warszawskiego getta Wacław Izaak Kornblum (ur. 1926), autor książki „Wspomnienia. Moja wersja”. Pierwszy film cyklu „Przesłanie”, zatytułowany Wojna będzie, zbiera relacje dotyczące wybuchu II wojny światowej, bombardowania Warszawy oraz sytuacji żydowskich obywateli pod niemiecką okupacją w okresie poprzedzającym założenie getta. Widzimy w nim również Barbarę Marlow (ur. 1931) – Ocalałą, która jako harcerka uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim oraz Ocalałego Mariana Kalwarego (ur. 1930).

Pierwsza część cyklu filmów zatytułowanego „Przesłanie” – Wojna będzie – powstałego z materiału nagranego przy realizacji projektu Działu Edukacji MGW „AK wobec tragedii polskich Żydów”, będącego częścią programu MKiDN – „Niepodległa”. Z zarejestrowanych wówczas wywiadów wybraliśmy fragmenty dotyczące powstania i funkcjonowania warszawskiego getta, od momentu jego utworzenia do tragicznego końca, oraz wypowiedzi mówiące o przedwojennej, żydowsko-polskiej Warszawie.

Przesłanie to główna myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi – każdy z nas może znaleźć ją w innym fragmencie prezentowanych wspomnień.