Webinarium | „Polska konspiracja wobec konspiracji żydowskiej i powstania w getcie warszawskim”

Zapraszamy na webinarium „Polska konspiracja wobec konspiracji żydowskiej i powstania w getcie warszawskim” z udziałem prof. Dariusza Libionki, głównego historyka ds. badań nad Zagładą Żydów  w Państwowym Muzeum na Majdanku. Spotkanie odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 18:00 na platformie Zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93567690061.

 

W trakcie wystąpienia prof. Dariusz Libionka zwróci uwagę na pięć zasadniczych i wzbudzających kontrowersje kwestii związanych z polską konspiracją i stosunkiem jej członków do wybuchu powstania w getcie warszawskim. Po pierwsze wskaże na akcje zbrojne Armii Krajowej i Gwardii Ludowej pod murami getta. Zwróci przy tym uwagę na ich przebieg i znaczenie. Kolejno odniesie się do kontaktów między osobami związanymi z polskim podziemiem zbrojnym z przedstawicielami konspiracji żydowskiej. Oprócz tego istotną częścią wykładu będzie omówienie sposobów informowania o sytuacji w Warszawie rządu RP w Londynie. Prof. Libionka odniesie się także do informacji publikowanych na łamach organów prasowych, dotyczących walk w getcie warszawskim (główne organy prasowe Polski Walczącej). Ostatnia część wykładu zostanie poświęcona stosunkowi AK wobec ewakuacji bojowców ŻZW i ŻOB poza teren getta warszawskiego.

Dariusz Libionka – dr hab. profesor IFiS PAN i główny historyk ds. badań nad Zagładą Żydów w Państwowym Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, wydawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Publikował m.in. w czasopismach: „Dzieje Najnowsze”, „Kwartalnik Historii Żydów”, „Karta”, „Polska 1944/1945-1989”, „Yad Vashem Studies”. Jego zainteresowania badawcze obejmują stosunki polsko-żydowskie w XIX i XX w., postawy Polaków wobec Zagłady i historię PRL.

Moderatorem webinarium będzie dr Paweł Freus z Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego. Zapewniamy tłumaczenie z języka polskiego na angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie z prof. Dariuszem Libionką wpisuje się w cykl comiesięcznych webinarów związanych tematyką z obchodami 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, których organizatorem jest Muzeum Getta Warszawskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.