Webinarium | Od świadectw do upamiętnień. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim

Zapraszamy na webinarium „Od świadectw do upamiętnień. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim 1943 – 1956” z dr Piotrem Słodkowskim, który opowie o problemach związanych ze sztuką wobec powstania w getcie warszawskim, tworzoną w czasie, gdy żadne formy obrazowania Zagłady nie były jeszcze ustalone.

Spotkanie odbędzie się w środę 22 listopada o godz. 18:00 na platformie Zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/98718922040

Zagłada zajmowała ważną, ale zmienną pozycję w polityce historycznej pierwszej dekady komunistycznej Polski. Przeszła drogę od wielu prób ekspozycji stricte żydowskiego doświadczenia wojny do systemowego tłumienia pamięci w epoce stalinizmu i później. Powstanie w getcie warszawskim znalazło się w samym centrum tego procesu. Aktywność powojennej społeczności polskich Żydów na rzecz nadania odpowiedniej widoczności powstania w getcie (jako części pamięci Holokaustu) to dobrze rozpoznane zjawisko historyczne. Duży nacisk położono wówczas na udokumentowanie wojennych doświadczeń. Jak dotąd w opracowaniach historycznych na temat powstania niedostatecznie dużo uwagi przywiązywano jednak do faktu, że w powojennej Polsce pamięć o tym zrywie była częstokroć wspierana poprzez formy wizualne sensu largo i artystyczne sensu stricto. Jak upamiętniać tę katastrofę spalonego miasta, kiedy wiedza o niej dopiero się rodzi, a żadne formy obrazowania Zagłady nie są jeszcze ustalone? Obok świadectw oralnych i badań naukowych właśnie sztuka w unikalny dla siebie sposób usiłowała odpowiedzieć na to pytanie. Proponowane wystąpienie ma za zadanie wypełnić tę lukę, skupiając się na wybranych, lecz reprezentatywnych problemach związanych ze sztuką wobec powstania w getcie warszawskim, począwszy od unikalnych świadectw do późniejszych form upamiętnienia walk polskich Żydów.

Dr Piotr Słodkowski – historyk sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent programu doktorskiego Akademii Artes Liberales. Autor książki Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki (2019) i kurator przygotowanej na jej podstawie wystawy w MSN (2021). Redaktor tomów Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014), Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (2016, z Agatą Pietrasik) oraz Was Socialist Realism Global? Modernism, Soc-Modernism, Socially Engaged Figuration (z Magdą Lipską, 2023), a także redaktor numerów tematycznych rocznika „Miejsce” pt. “The History of Art in Poland and the Holocaust” (z Luizą Nader, 2020) oraz Kwartalnika Historii Żydów” pt. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (2023). Dwukrotny laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2017, 2018). Finalista Nagrody Naukowej POLITYKI 2019 i laureat w Konkursie im. Majera Bałabana (2020). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2021). Interesuje się polską sztuką XX wieku w perspektywie współczesnej myśli humanistycznej. Ostatnio współkuratorował wystawę Pomniki oporu w Żydowskim Instytucie Historycznym w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim (2023) i skończył pracę nad drugą książką autorską Klimat odwilży. Obrazy Marka Oberländera (w przygotowaniu do druku).

Webinarium będzie moderowane przez Maszę Makarową z Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego.

Zapewniamy tłumaczenie z języka polskiego na angielski.

Spotkanie z dr Piotrem Słodkowskim wpisuje się w cykl comiesięcznych webinarów związanych tematyką z obchodami 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, których organizatorem jest Muzeum Getta Warszawskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim”.