Upamiętnienie ofiar Holokaustu w Żabnie

27 stycznia, w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, pod macewą pamięci w Żabnie (pow. tarnowski) złożono wieniec i znicze, by uczcić pamięć pomordowanych w czasie II wojny światowej żydowskich mieszkańcach gminy.

W uroczystościach wzięli udział: przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód, wiceprzewodniczący Sławomir Kurzydym oraz sekretarz gminy Tomasz Gdowski.

Macewę pamięci odsłonięto 21 września 2022 roku w trakcie uroczystości upamiętniających 80. rocznicę zagłady getta w Żabnie. W ceremonii odsłonięcia pomnika uczestniczyli m.in.: burmistrz gminy Marta Herduś, wójt gminy Bełżec Andrzej Adamek, zastępca dyrektora IPN Oddziału w Krakowie Michał Wenklar, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód.

Getto w Żabnie zostało utworzone przez niemieckich okupantów w maju 1942 roku. W zaledwie pięciu budynkach i kilku drewnianych szopów w okolicach rynku zostało stłoczonych ok. 700 żydowskich mieszkańców Żabna i okolic. Zagłada getta rozpoczęła się już kilka miesięcy później: we wrześniu 1942 roku Niemcy przystąpili do eksterminacji więźniów getta w ramach akcji „Reinhardt”, która miała być „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”. Część więźniów rozstrzelano na miejscowym cmentarzu żydowskim, niektórych deportowano do Dąbrowy Tarnowskiej, większość zaś wysłano do obozu zagłady w Bełżcu.