Umowa między Polską i Izraelem podpisana

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że 22 marca Polska i Izrael podpisały umowę o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży. Umowę podpisano podczas wizyty izraelskiego ministra spraw zagranicznych Elli Cohena w Warszawie.

Zorganizowane wyjazdy młodzieży izraelskiej do Polski, będące ważnym elementem edukacji młodych Izraelczyków od kilku dekad, zostały zawieszone w czerwcu 2022 roku. Od tego czasu rządy dwóch krajów nieustannie pracowały nad kompromisem, który pozwoliłby na dalszą wymianę kulturową między Polską i Izraelem.

„To jest bardzo dobry dzień dla Polski, bardzo dobry dzień dla polsko-izraelskich relacji” — powiedział po podpisaniu umowy o współpracy międzyrządowej wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podkreślił z kolei, że „porozumienie z Izraelem porządkuje i optymalizuje zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce, gwarantuje także stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych w Izraelu na tych samych zasadach”.

Polsko-izraelska młodzieżowa wymiana kulturowa ma niezwykle ważne znaczenie również dla Muzeum Getta Warszawskiego. Uważamy, że spotkania młodzieży z tych krajów mogą stać się platformą do przełamywania barier oraz budowania wzajemnego szacunku do wspólnej, wielowiekowej historii. Jednym z takich projektów, realizowanych przez MGW, jest Polsko-Izraelska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna, która już 19 kwietnia zagra w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej uroczysty koncert „Pamięć i przyszłość” w ramach uroczystości związanych z 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim.