„Trauma Holokaustu z perspektywy praktyki klinicznej psychoterapeuty” | Jonathan Britmann

Prezentujemy nagranie wykładu Jonathana Britmanna „Trauma Holokaustu z perspektywy praktyki klinicznej psychoterapeuty” odczytanego podczas webinarium „Wokół traumy Holokaustu”, które odbyło się 19 listopada 2022 roku.

Jonathan Britmann, który mówi o traumie Holokaustu z perspektywy praktyki klinicznej psychoterapeuty, jest doktorem nauk medycznych, psychoterapeutą, superwizorem i specjalistą psychologii klinicznej. Od 15 lat związany ze Szpitalem Psychiatrycznym w Tworkach, gdzie kieruje Psychiatrycznym Zespołem Leczenia Środowiskowego i stara się stosować idee psychiatrii środowiskowej, społecznej oraz humanistycznej. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, wykładowcą akademickim, autorem wielu artykułów z zakresu psychologii i psychiatrii.

Doktor Britmann pokusił się o usystematyzowanie problemów, z jakimi przychodzą do niego pacjenci, Żydzi i Polacy, w kontekście szeroko rozumianej tożsamości żydowskiej i reakcji otoczenia na nią.

Webinarium „Wokół traumy Holokaustu” zostało zorganizowane przez Muzeum Getta Warszawskiego i Wydział Nauk Społecznych SWPS. Prelegentki i prelegenci z Danii, Izraela, Burundi, Ukrainy i Polski mówili o zjawisku traumy w kontekście własnych doświadczeń pracy z osobami przeżywającymi traumę i badań nad tym zjawiskiem. Mogliśmy wysłuchać psycholożek i psychologów, pedagożek oraz historyczek zawodowo zajmujących się tym tematem jak i dostrzec podobieństwa konsekwencji, jakie wywołuje trauma wojenna niezależnie od tego, w jakim momencie historycznym i w jakim miejscu świata się wydarzyła.