Synagoga w Tarłowie wpisana do rejestru zabytków

Muzeum Getta Warszawskiego wystąpiło do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z inicjatywą wpisania synagogi w Tarłowie do rejestru zabytków. Decyzja weszła w życie z dniem 25 czerwca.

Synagoga przy ulicy Strażackiej w Tarłowie
źródło: https://tymrazem.pl/synagoga-w-tarlowie-smutny-koniec-prawie-250-letniej-historii/
1

Historia społeczności żydowskiej w Tarłowie sięga XVII wieku. Do 1939 roku Żydzi stanowili ok. 64% ogółu mieszkańców. Lokalna synagoga przy ul. Strażackiej doznała poważnych zniszczeń podczas I wojny światowej; w 1934 roku sporządzono projekt, który miał przywrócić synagodze oryginalny wygląd. Nie doszedł on do skutku – w maju 1941 roku Niemcy utworzyli getto, w którym uwięzili blisko 10 tysięcy żydowskich mieszkańców Tarłowa i okolic. Zagłada getta nastąpiła prawdopodobnie 10 października 1942 roku. Na mocy postanowień akcji „Reinhardt” ok. 8 tysięcy Żydów z tarłowskiego getta przetransportowano do obozu zagłady w Treblince, resztę zamordowano na miejscu.

Muzeum Getta Warszawskiego wystąpiło do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z inicjatywą wpisania synagogi w Tarłowie do rejestru zabytków. Decyzja weszła w życie z dniem 25 czerwca. Niezmiernie cieszy nas pozytywna odpowiedź w tej sprawie – działania na rzecz ochrony i opieki nad żydowskim dziedzictwem kulturowym w Polsce są częścią naszej misji.