Strona obchodów 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Zapraszamy na stronę warsaw1943.pl, gdzie znajduje się kalendarz wydarzeń zorganizowanych z okazji 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Powstanie, dziś upamiętnione w kilku miejscach Warszawy, jest jednym z najbardziej symbolicznych i opisywanych wydarzeń w historii Holokaustu. To pierwsze powstanie miejskie przeciwko Niemcom, będące największym militarnym zrywem ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, zasługuje na szczególne miejsce w historii i powszechnej świadomości.

Współtworzące stronę warsaw1943.pl instytucje – Muzeum Getta Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – włączają się w to upamiętnienie w sposób szczególny. Podejmują szereg działań – naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich, by przypomnieć zarówno o powstaniu, jak i biorących w nim udział Bojowniczkach i Bojowcach.

Strona stanowi platformę, na której znajdują się informacje o inicjatywach upamiętniających jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Warszawy. Zachęcamy do śledzenia publikowanych treści i udziału w koncertach, wykładach, wycieczkach i innych inicjatywach.

Stronę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim”.