„Sport pod okupacją: Żydzi i nie-Żydzi na Górnym Śląsku”

Martin Borkowski-Saruhan (Georg-August Universität Göttingen): Sport pod okupacją: Żydzi i nie-Żydzi na wschodnim Górnym Śląsku pod okupacją niemiecką, 1939-41

Sport pod okupacją: Żydzi i nie-Żydzi na wschodnim Górnym Śląsku pod okupacją niemiecką, 1939-41

Martin Borkowski-Saruhan jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze (niem. Georg-August-Universität Göttingen). Naukowo interesuje się życiem codziennym podczas okupacji hitlerowskiej, dziejami Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz historią sportu. Jest absolwentem uczelni w Poczdamie, Berlinie, Getyndze i Paryżu.