Spacer edukacyjny z uczniami

Muzeum Getta Warszawskiego rozpoczęło rok szkolny 2019/2020 11 września spacerem edukacyjnym po terenie dawnego getta warszawskiego.

Muzeum Getta Warszawskiego zostało zaproszone przez Liceum Ogólnokształcące im. A. Fredry, mieszczące się przy ulicy Miłej 7 – dokładnie naprzeciwko bunkra, w którym w maju 1943 roku ponieśli śmierć bojowcy walczący w powstaniu w getcie. Spacer poprowadziła Jagna Kofta z działu edukacyjnego MGW.

Czekamy na dalsze zaproszenia, przede wszystkim od szkół znajdujących się w granicach dawnego getta. Nawet krótki, 45-minutowy spacer pozwoli uczniom zrozumieć znaczenie tego szczególnego miejsca na mapie Warszawy.

Dr Halina Postek