Seminarium | „Wybór i ludzkie postawy wobec Holokaustu”

Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej we współpracy z United Stated Holocaust Memorial Museum.

Seminarium edukacyjne będzie koncentrować się na nauczaniu o postawach ludzi w obliczu zła, co powinno stanowić ważny element w edukacji młodego Polaka, Europejczyka, czy obywatela świata.

Wśród prelegentów: dr hab. Michał Bilewicz, socjolog; dr hab. Elżbieta Rączy, historyk; Christina Chavarria, koordynatorka programu edukacyjnego w USHMM; Robert Szuchta, historyk i nauczyciel oraz Marcin Zgłobiś, specjalista ds. ekspozycji w Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Muzeum Getta Warszawskiego reprezentować będzie dr Wiesława Młynarczyk, Główny Specjalista ds. Edukacji. Na uczestników czekają materiały, które pozwolą utrwalić i zgłębić poruszoną tematykę.

Seminarium odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu oraz Sympozjum Praw Człowieka Muzeum Ulmów.

Seminarium będzie koncentrować się na nauczaniu o postawach ludzi w obliczu zła, co powinno być ważnym elementem edukacji młodego Polaka, Europejczyka, obywatela świata. Okres II wojny światowej, w tym zagłada europejskich Żydów, dostarcza nam wielu różnych przykładów zachowań ludzi wobec zła. Poprzez analizę treści historycznych poruszamy problemy moralne i etyczne związane z postawami i działaniami ludzi w obliczu Holokaustu. Seminarium może być ważnym uzupełnieniem edukacji szkolnej. Holokaust przypomina nam, że to, co nie do pomyślenia, jest zawsze możliwe. Pokazuje nam również, że jednostki zawsze mają większy wpływ, niż przypuszczają – i to zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu. Mamy nadzieję, że to seminarium pomoże zainspirować uczniów do krytycznego myślenia o ich osobistych wyborach i odpowiedzialności za kształtowanie lepszej przyszłości.

Seminarium jest wydarzeniem towarzyszącym otwarciu w Muzeum Polaków Ratującym Żydów wystawy „Byli sąsiadami: wybór, ludzkie zachowania w obliczu Zagłady”, opracowanej przez United States Holocaust Memorial Museum. Wystawa ilustruje różne postawy ludzi w obliczu zagłady europejskich Żydów w wielu krajach Europy, także tych, które znajdowały się pod okupacją niemiecką i tych, które kolaborowały z III Rzeszą.

SPOTKANIE ON-LINE: 3 lutego, 10–13.30, Microsoft Teams
ZGŁOSZENIA DO 28 STYCZNIA 2022 ROKU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wypełniony i podpisany należy przesłać na adres: katarzyna.nowicka@muzeumulmow.pl