Seminarium „Historia – Edukacja – Pamięć”

5 czerwca w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu odbyło się seminarium „Historia – Edukacja – Pamięć”, skierowane do regionalistów, edukatorów i historyków.

Podczas tegorocznej edycji seminarium, które organizowane było już po raz szósty, wystąpiła dr Halina Postek, kierowniczka Działu Edukacji MGW, z referatem „Muzeum Getta Warszawskiego na mapie muzealnej Polski – czym jest, jakie ma dokonania i plany na przyszłość”. Opowiedziała o adaptacji budynku dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów, docelowej siedziby Muzeum, do celów wystawienniczych oraz o prowadzonych przez Muzeum pracach archeologicznych przy bunkrze powstańców z getta warszawskiego. Dr Halina Postek omówiła również wykorzystywanie mediów społecznościowych w rozpowszechnianiu wiedzy o historii, projekty filmowe Muzeum i pracę edukatorów muzealnych.

W programie seminarium znalazły się także wystąpienia dr Sebastiana Różyckiego z Politechniki Warszawskiej „Rekonstrukcja topografii obozu zagłady w Bełżcu w oparciu o archiwalne zdjęcia lotnicze” oraz Eweliny Szumilak, pracowniczki Muzeum w Bełżcu, „Edukacja w muzeum martyrologicznym. Wyzwania, oczekiwania, potrzeby”.

Uczestnicy seminarium wzięli również udział w dyskusji i w oprowadzaniu po terenie upamiętnienia, zapalili także znicze w Niszy Ohel w hołdzie ofiarom obozu zagłady w Bełżcu.