„Przywracamy budynkowi szpitala świetność”. Rozmowa z architektem Jerzym Wowczakiem

Po wywiadzie Maszy Makarowej z Jerzym Wowczakiem, który opublikowaliśmy 14 grudnia, otrzymaliśmy od Państwa wiele pytań. W kontynuacji rozmowy z Maszą twórca projektu Muzeum Getta Warszawskiego odpowiada na nie.