prof. dr hab. Konrad Zieliński

prof. dr hab. Konrad Zieliński
główny specjalista

prof. dr hab. Konrad Zieliński
główny specjalista

Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, redaktor naczelny rocznika „Almanach. Studia Żydowskie” wydawanego przez PWSZ w Zamościu. Stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fulbrighta, DAAD. Jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się dziejami i kulturą Żydów w Polsce i w Rosji, wybranymi aspektami polityki narodowościowej w ZSRR, procesami migracyjnymi, stosunkami etnicznymi i wyznaniowymi.