Prof. Daniel Blatman – głównym historykiem Muzeum Getta Warszawskiego.

Dyrekcja Muzeum Getta Warszawskiego podpisała umowę z profesorem Danielem Blatmanem, który będzie pełnił funkcję głównego historyka wystawy stałej. Profesor Blatman weźmie udział w tworzeniu zespołu wystawy stałej i będzie kierował jego pracami nad scenariuszem oraz realizacją wystawy.

– Jesteśmy zaszczyceni, że naukowiec światowej sławy, wybitny badacz historii Zagłady na ziemiach polskich, od wielu lat zajmujący się tą tematyką, dołączył do zespołu Muzeum Getta Warszawskiego. – powiedział Albert Stankowski dyrektor muzeum.

Podczas pierwszego spotkania profesora Blatmana z dyrekcją i zespołem muzeum zostały poruszone kluczowe zagadnienia dotyczące struktury i treści wystawy. Główny historyk wystawy stałej podkreśla, że najważniejszym zadaniem będzie dostarczenie humanistycznego i uniwersalnego przekazu o najtragiczniejszym rozdziale w historii polskich Żydów.

Obok dyrektora Alberta Stankowskiego w spotkaniu uczestniczyli : dr Hanna Węgrzynek – zastępca dyr. do spraw naukowych, dr Halina Postek – kierowniczka działu edukacji, dr August Grabski – główny specjalista ds. projektów historycznych; David Berman – specjalista ds. naukowych, dr Magdalena Tarnowska – kustosz i historyk sztuki, dr Ewa Toniak, dr Bartosz Kwieciński i dr hab. Piotr Weiser.

Daniel Blatman na stałe mieszka w Izraelu. Jest profesorem Katedry Nowożytnej Historii Żydowskiej i Studiów nad Zagładą im. Maxa i Rity Haber na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Kieruje Instytutem Badań nad Współczesnym Żydostwem im. Avrahama Harmana. Był także dyrektorem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich tego uniwersytetu. Tematem jego badań są: historia żydowskiego ruchu robotniczego w Europie Wschodniej, dzieje Zagłady na ziemiach polskich a także hitlerowska polityka wobec Żydów oraz Ludobójstwo w XX wieku.
Wystawa stała Muzeum Getta Warszawskiego zostanie otwarta w 2023 roku, w 80 rocznicę powstania 1943. Ekspozycja będzie się mieściła w dawnym budynku Szpitala Bersohnów i Baumanów przy ul. Siennej 60 w Warszawie.