„Poznańska szkoła ortopedyczna XX-lecia międzywojennego. Pejzaż pamięci Franciszka Raszei”

Zapraszamy na transmisję z trzeciego wykładu towarzyszącego najnowszej wystawie MGW, „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”, który odbył się we wtorek 17 maja o godzinie 16:00 w klubie Babel przy ul. Próżnej 5. Poprowadził go dr n. med. Przemysław Daroszewski.

Prezentacja przybliża tematykę początków ortopedii na ziemiach polskich, podkreśla znaczącą rolę poznańskiego ośrodka im. Bronisława Saturnina Gąsiorowskiego oraz pierwszej Kliniki Ortopedycznej w Polsce. Autorzy starannie dokumentują genezę tej specjalności medycznej, łącząc ją niezaprzeczalnie z Wielkopolską. W materiale ukazana jest sylwetka zasłużonego poznańskiego ortopedy Ireneusza Wierzejewskiego, uznawanego powszechnie za ojca ortopedii polskiej. Pokaz przywołuje historię ortopedii okresu międzywojnia, na tle którego zaczęła nabierać tempa kariera medyczna i naukowa tytułowego bohatera Franciszka Raszei. Przedstawia poznański okres działalności Profesora, jego pierwsze awanse, nominacje oraz tytuły naukowe. Przypomina także o jego postawie zdecydowanie przeciwstawiającej się zasadzie getta ławkowego i dyskryminacji żydowskich studentów na polskich uczelniach. Na szczególne podkreślenie zasługuje konstrukcja prezentacji, która opatrzona jest unikatowymi archiwalnymi zdjęciami i dokumentami.

Dr n. med. Przemysław Daroszewski urodził się w 1963 roku. W 1989 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2002 – 2017 był Dyrektorem SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, a w latach 2007-2017 Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Służby Zdrowia MSWiA. Jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM Poznaniu. W roku 2016 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu, gdzie wdraża wizję rozbudowy Szpitala i przywrócenia jego dawnej świetności. Współtworzył Fundację Artven i jako jej Prezes działał na rzecz pacjentów dotkniętych chorobami naczyń oraz schorzeniami neurologicznymi. Jest Fundatorem Fundacji NeurOstART, wspierającej osoby dotknięte chorobami neurologicznymi, SM, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wrodzonymi i rozwojowymi dzieci, w zakresie układu kostno-stawowego oraz chorobami reumatologicznymi. Był współorganizatorem wystawy „Zwykli/Niezwykli lekarze w warszawskim getcie – Anna Braude Hellerowa i Franciszek Raszeja”, która przybliża sylwetki tych dwóch wybitnych postaci, ich działalność oraz tragiczne losy. Cyklicznie organizuje konferencje o tematyce Badań Klinicznych i SM.

fot. Robert Wilczyński