„Pediatria w II Rzeczypospolitej”

Zapraszamy na czwarty i ostatni wykład towarzyszący najnowszej wystawie plenerowej MGW, „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”. O dziejach pediatrii w II Rzeczypospolitej opowiedziała dr hab. Anna Marek we wtorek 31 maja o godz. 18:00 w klubie Babel przy ul. Próżnej 5.

Wiek XX w literaturze fachowej określany jest wiekiem dziecka. Po raz pierwszy pojęcie to przedstawiła szwedzka pisarka Ellen Key w 1900 r., przepowiadając zmiany jakie miały nastąpić w kwestii postrzegania dziecka, jego problemów zdrowotnych i co za tym idzie organizacji nowoczesnej opieki. Powstawanie szpitali dziecięcych, następnie klinik i katedr zajmujących się leczeniem i badaniem chorób dzieci, doprowadziło do wyodrębnienia się specjalności pediatrycznej.

Procesy te na ziemiach polskich przybrały na intensywności po odzyskaniu niepodległości. Wykształciło się wówczas kilka znaczących akademickich ośrodków pediatrycznych, rozwijały się szpitale dla dzieci i powstawały liczne placówki udzielające pomocy małym pacjentom. Jednocześnie na terenach wiejskich w dalszym ciągu chore dzieci leczone były przez babki i zielarki.

Dr hab. Anna Marek – historyczka medycyny. Wykładowczyni historii medycyny na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Zainteresowania: medycyna XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem czasów wojny i Powstania Warszawskiego. Autorka ponad 70 publikacji, w tym książek: Opieka nad chorym dzieckiem w opinii polskiej prasy medycznej Królestwa Polskiego 1802–1908; Leczenie ran wojennych w Powstaniu Warszawskim 1 sierpnia–2 października 1944 oraz 30 lat Wojskowej Izby Lekarskiej 1989–2019. Współautorka prac: Warszawska uczelnia medyczna w ikonografii i fotografii; Rozwój aptekarstwa śląskiego; Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku oraz Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018.

fot. Robert Wilczyński