Otwieranie ciszy | ulica Miła | ulica Sienna

Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów poświęconych historiom ulic Miłej i Siennej, stworzonych przez uczniów stołecznych liceów w ramach projektu Otwieranie ciszy.

Uczniowie XII LO im. Henryka Sienkiewicza oraz LXXXI LO im. Aleksandra Fredry podjęli się zrekonstruowania historii miejsc, w których dziś znajdują się ich szkoły. Korzystając ze wspomnień świadków, archiwalnych fotografii, rycin, map i źródeł pisanych, stworzyli filmy, poświęcone historii ulic Miłej i Siennej.

Filmy powstały we współpracy z Działem Edukacji MGW w ramach projektu Otwieranie ciszy, skierowanego do szkół mieszczących się na obszarze dawnego getta warszawskiego.

 

Ulica Miła | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry
Ulica Sienna | XII LO im H. Sienkiewicza w Warszawie

Pierwszy film z projektu „Otwieranie ciszy” powstał w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kolejne dwa „Otwieranie ciszy 2” i „Otwieranie ciszy 3” zrealizowali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Romualda Traugutta.

Na budynkach placówek biorących udział w projekcie pojawią się również tablice informujące o tym, co znajdowało się w czasach istnienia getta w miejscu dzisiejszej szkoły.