Otwarcie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej

Wczoraj, 29.02.2024 r., dyrektor Albert Stankowski wraz z dyrektor Katarzyną Person wzięli udział w otwarciu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach, mieszczącego się w poddanej kompleksowej renowacji i dostosowanej do nowych potrzeb synagodze z XVII wieku.

Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej jest owocem wieloletnich starań władz gminy Chęciny, zmierzających do odrestaurowania siedemnastowiecznej synagogi, świadectwa bogatej czterowiekowej kultury i tradycji Żydów zamieszkujących Ziemię Chęcińską.

Synagogę w Chęcinach wybudowano ok. 1640 r. na mocy przywileju nadanego przez Władysława IV Wazę. Na przestrzeni wieków kilkukrotnie ją remontowano, przebudowywano i odnawiano po pożarach i  kolejnych zniszczeniach. Po wojnie i zagładzie chęcińskiej społeczności żydowskiej, budynek został przejęty przez władze miasta, by następnie służyć jako siedziba Miejsko-Gminny Ośrodka Kultur, kina, biblioteki czy władz gminy.

Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej umoliwi zwiedzającym poznanie lokalnej historii Żydów z silnym wątkiem chasydzkim, ich piękną kulturę, religię dając możliwość poznania m.in. świąt żydowskich w cyklu rocznym, specyfiki żydowskiego rzemiosła czy chęcińskiej żydowskiej ulicy. Wśród eksponatów są również oryginalne ubrania chasydzkie, naczynia liturgiczne i przedmioty kultu związane z określonymi świętami obchodzonymi w judaizmie.

W otwarciu Centrum wzięli udział także m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, rabin Yossel Goldstein z Londynu, potomek chęcińskich Żydów i Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.