Oświadczenie Przewodniczącego Rady Muzeum Getta Warszawskiego