„Organizacja pracy przymusowej dla ludności żydowskiej”

Alicja Bartnicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Muzeum Getta Warszawskiego): „Organizacja pracy przymusowej dla ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (do 1941 r.)”

Organizacja pracy przymusowej dla ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (do 1941 r.)

Alicja Bartnicka – absolwentka filologii polskiej z dziennikarstwem i historii (studia polsko-niemieckie) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie asystent naukowy w Katedrze Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Marion Dönhoff Stiftung, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu. Zainteresowania naukowe obejmują historię Niemiec, zwłaszcza dzieje Trzeciej Rzeszy, narodowego socjalizmu, historię II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Polsce, a także stosunki polsko-niemieckie i polsko-żydowskie w XX w. Obecnie finalizuje prace nad rozprawą doktorską: „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler – jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego imperium „Tysiącletniej Rzeszy”, a także realizuje projekt badawczy „Żydowscy robotnicy przymusowi w fabryce amunicji HASAG w Skarżysku Kamiennej podczas II wojny światowej”, finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.