Konkurs Literacki „Getto warszawskie oczami dziecka”

Muzeum Getta Warszawskiego ogłasza konkurs literacki na teksty dedykowane dzieciom w wieku wczesnoszkolnym i wprowadzające do tematyki Zagłady, zatytułowany „Getto warszawskie oczami dziecka”,

Podejmowanie problematyki Zagłady jest jednocześnie ważne i trudne. Ważne – ze względu na pamięć o ofiarach Holokaustu, która powinna być kultywowana oraz ze względu na stale istniejące niebezpieczeństwo powtórzenia się wydarzeń, które doprowadziły do Szoa. Trudność mówienia o tym wynika z bezradności zrozumienia i przedstawienia w obiektywnej narracji niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła społeczność żydowską w Europie. Trudność ta powiększa się, gdy odbiorcami przekazu są dzieci. W wielu krajach przyjęto, że wiek, w którym możliwe jest odwiedzenie muzeum martyrologicznego – czyli wiek wprowadzenia dziecka w tematykę zbrodni, popełnianych na ludziach przez ludzi – to 12 i więcej lat.

Coraz częściej jednak podejmowane są próby zapoznawania z tymi trudnymi tematami także młodszych dzieci. Dziecko nie żyje w rzeczywistości, w której nie istnieje śmierć, ból i cierpienie. Każde, choć w różnym stopniu i w różny sposób doświadcza traumatycznych wydarzeń, takich, jak odejście bliskiej osoby czy starta ukochanego zwierzęcia. Dziś doszła jeszcze świadomość toczącej się tuż za granicami Polski wojny.

Dlatego ogłaszamy Konkurs Literacki zatytułowany „Getto warszawskie oczami dziecka” i zachęcamy do podjęcia wyzwania, zarówno doświadczonych autorów, jak i tych, którzy po raz pierwszy zmierzą się z tą problematyką.

Czekamy na teksty, które trafiając do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), przygotują je do poznawania trudnej historii warszawskiego getta. Oczekujemy, że przesłane prace spełnią następujące kryteria:

  1. będą odpowiadać założeniom Konkursu wskazanym w Regulaminie i Załączniku;
  2. będą zrozumiałe dla dzieci w wieku 6–9 lat;
  3. będą zawierać treści poznawcze zgodne z prawdą historyczną i podane w atrakcyjnej formie;
  4. będą kształtować wrażliwość, postawy tolerancji i empatii;
  5. będą napisane poprawną i staranną polszczyzną;
  6. będą miały pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Prace o długości 0,75-1 arkusza wydawniczego należy przesłać do 21 września 2022 roku na adres biura Muzeum Getta Warszawskiego. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 7,000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z załącznikami: Regulamin oraz Załącznik.