Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Michała Landego.

Na elewacji Kamienicy Johna przy ul. Krakowskie Przedmieście 89 w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Michała Landego – polskiego nastolatka narodowości żydowskiej, który 8 kwietnia 1861 roku uczestniczył w manifestacji patriotycznej przeciwko rosyjskiemu zaborcy co przypłacił życiem.

– Chciałbym na ręce obecnych tu członków rodziny oddać hołd Michałowi Landemu, a także złożyć go wszystkim Żydom, którzy ponieśli ofiarę dla naszej wspólnej umiłowanej Ojczyzny, stając się dla przyszłych pokoleń przykładem i symbolem pojednania obu Narodów – powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin podczas uroczystości.
Zdaniem wiceszefa resortu kultury, gest siedemnastoletniego chłopca, który w trakcie marszu podjął upuszczony przez zastrzelonego zakonnika krzyż i kroczył z nim do czasu ranienia przez kozackiego żołdaka, należy uznać za symbol wyrażanego przez Żydów patriotyzmu oraz braterstwa i solidarności z Polakami.

8 kwietnia 1861 r. na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się wielka patriotyczna manifestacja Polaków i Żydów. Krwawo stłumiona przez Rosjan, zabrała życie wielu bezbronnych ludzi i przeszła do historii jako akt męczeństwa i wspólnoty obu narodów w obliczu zaboru Ojczyzny i carskiej niewoli. 17-letni gimnazjalista i uczeń Warszawskiej Szkoły Rabinów został postrzelony, kiedy szedł na czele pochodu niosąc krzyż upuszczony przez pobitego kolbami zakonnika. Rannego chłopca przeniesiono do apteki w Kamienicy Johna. Zmarł tej samej nocy w Szpitalu św. Rocha. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie pod nadzorem policji.
Manifestacja z 8 kwietnia 1861 r. była przełomem wydarzeniem otwierającym drogę do Powstania Styczniowego. To zjednoczenie Polaków i Żydów uwiecznił Cyprian Kamil Norwid w wierszu „Żydowie polscy”.
Tablica, zaprojektowana przez architekta i rzeźbiarza Tomasza Leca, została ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Inicjatorem projektu upamiętniającego manifestację z 8 kwietnia 1861 r. oraz ofiarę polskich i żydowskich patriotów złożoną w walce o wolną Polskę był Komitet Społeczny im. Michała Landego w składzie: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, były Ambasador w Jugosławii, Chorwacji, Włoszech oraz Bośni i Hercegowinie Jerzy Chmielewski, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma prof. dr hab. Paweł Śpiewak, rektor kościoła pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie, duszpasterz środowisk twórczych i wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ks. Grzegorz Michalczyk, wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Anna Chipczyńska, dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Nekanda-Trepka, Jarosław Lindenberg – członek rodziny Michała Landego.