Od autorów nowego systemu identyfikacji wizualnej MGW

Litewskie studio DADADA pragnie podzielić się z Państwem szczegółami swojej koncepcji i objaśnić jej ideę. Oto specjalnie przygotowany komentarz studia

23 kwietnia 2020

Warstwa intelektualna koncepcji wykracza poza ramy projektowania graficznego. Projektanci ze studia DADADA skoncentrowali się na funkcji pamięci w XXI wieku. Zmienili znaczenia odnoszących się do niej (memory) pojęć:  memotyp – zamiast logotyp,  memografia – zamiast typografia, memoryment – zamiast monument.

Forma wizualna kroju pisma odzwierciedla połączenie polskiego i żydowskiego dziedzictwa. Generatywnie kreowane logotypy/memotypy w nieskończoność przywołują imiona i nazwiska osób dotkniętych doświadczeniem getta lub ważnych dla jego pamięci – ofiar i Ocalonych.

W swojej propozycji projektanci zintegrowali przetworzony wizerunek historycznego budynku Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów –  przyszłej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego – który w przyszłości zostanie otwarty dla zwiedzających wystawę stałą.

Idea sprowadzona do jednego zdania: „Nikt nie zostanie zapomniany”, stanowi niewidzialną linię łączącą indywidualne wspomnienia z przeszłości i pamięć zbiorową teraźniejszości. Jest osią elementów graficznych: kolorów, form i liter, wykorzystanych we wszystkich materiałach.

Simona Didvalyte – Client Service Director w Studio DADADA

Litewskie studio graficzne DADA zostało założone w 2006 roku w Wilnie. Specjalizuje się w budowaniu marki i projektowaniu identyfikacji wizualnej. W dorobku ma m.in. aranżację wystawy dla Litewskiego Muzeum Morskiego w Kłajpedzie.