Żegnamy Edwarda Mosberga

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Edwarda Mosberga, polskiego Ocalałego z Zagłady. Miał 96 lat.

Edward Mosberg urodził się w 1926 roku w Krakowie. We wrześniu 1941 roku wraz z rodziną został osadzony w getcie krakowskim, a po jego zagładzie przeniesiony do obozu koncentracyjnego Płaszów. Następnie został wysłany do prac przymusowych w KL Mauthausen. Po wojnie ponownie zamieszkał w Krakowie, lecz na początku lat 50. razem z żoną wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Edward Mosberg przez całe życie utrzymywał więź z Polską i angażował się w budowanie dialogu polsko-żydowskiego. Regularnie uczestniczył w uroczystościach upamiętniających Zagładę, brał udział w Marszu Żywych w byłym obozie KL Auschwitz-Bikrenau. Uważał za swój obowiązek mówienie o tragedii Holokaustu i pokładał nadzieję w następnych pokoleniach, które będą strażnikami pamięci. W 2019 roku prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu, za upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów”.

Pogrzeb Edwarda Mosberga odbędzie się dzisiaj, 22 września, w New Jersey.

Misja życiowa Edwarda Mosberga jest również celem powstającego Muzeum Getta Warszawskiego. Dziś, gdy odchodzą ostatni świadkowie historii, naszym obowiązkiem jest ocalić ich losy od zapomnienia i utrwalać pamięć o ofiarach Holokaustu, którym nie było dane pozostawić świadectwa.