Muzeum ze wsparciem Fundacji Nissenbaumów.

Gideon Nissenbaum – członek zarządu Fundacji Nissenbaumów – podczas spotkania z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem i dyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego Albertem Stankowskim zadeklarował współpracę.

Mój ojciec urodził się w Warszawie. Przeżył getto warszawskie. Po wojnie założył pierwszą w Polsce fundację, której celem jest utrzymanie żydowskich cmentarzy i upamiętnienie żydowskiej kultury – wspomina Gideon Nissenbaum.

Sigmund Nissenbaum założył Fundację w Warszawie, w 1983 roku. Od przeszło 30 lat jej celem jest ratowanie śladów kultury żydowskiej na ziemiach polskich. Fundacja ratuje i upamiętnia miejsca walk i męczeństwa żydów podczas II wojny światowej, popularyzuje na świecie wiedzę o najlepszych tradycjach wspólnych dziejów Polaków i Żydów.

Jednym z celów mojego Ojca było zbudowanie na terenie dawnego umschlagplatzu muzeum, które przypominałoby o wywózkach żydów – podkreśla Gideon Nissenbaum. Muzeum miało upamiętnić także historię getta. Jednak z różnych powodów, na przełomie lat 80 tych 90 tych, to się nie udało.
Tym bardziej cieszę się, że dziś, po tylu latach polski rząd uczynił jednym ze swoich celów utworzenie Muzeum Getta w Warszawie – dodał Nissenbaum.

W imieniu fundacji, w obecności wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, Gideon Nissenbaum zadeklarował gotowość współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego.

Jesteśmy zainteresowani wspieraniem tworzenia muzeum a także współpracą przy projektach edukacyjnych – podkreślił Nissenbaum.

Porozumienie w sprawie wsparcia Muzeum Getta Warszawskiego przez Fundację Nissenbaumów zostanie podpisane na początku 2019 roku.