Muzeum Getta Warszawskiego wraz z Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” zapraszają do udziału w szkoleniu „Żydzi w czasie II wojny światowej – wybrane zagadnienia”.

Seminarium odbędzie się 1 lutego 2020 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Zgłoszenia droga mailową pod adresem: barbara.pamrow@ipn.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres mailowy, dane szkoły

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia ani biletów komunikacji miejskiej.

Program:

09:00–09:30 Rozpoczęcie seminarium – dr Halina Postek – Kierownik Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego; Tomasz Morawski – naczelnik Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia
Prowadzenie – Barbara Pamrów – z-ca naczelnika Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia

09:30–12:00 Spacer edukacyjny – Jagna Kofta (Muzeum Getta Warszawskiego)
12:00–13:00 Przerwa obiadowa
13:00–14:30 Geneza Holokaustu ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich – dr Jacek Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego)
14:30–14:45 Przerwa kawowa
14:45–16:15 Przed utworzeniem getta. Żydzi w pierwszym w pierwszym roku wojny w Warszawie – dr Wiesława Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego)
16:15–16:30 Przerwa kawowa
16:30–17:00 Prezentacja wystawy rzeźb Samuela Willenberga
17:00–18:00 Pokaz filmu pt. Paszporty Paragwaju
18:00–18:30 Zakończenie seminarium
Powyższy program, ze względów organizacyjnych, może ulec zmianom.
Fotografia ilustrująca ogłoszenie pochodzi ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.