Muzeum Getta Warszawskiego w Izraelu.

Konferencje z dziennikarzami, edukatorami i przewodnikami turystycznymi oraz studyjne wizyty w ośrodkach upamiętniających ofiary Holokaustu były celem wizyty reprezentacji Muzeum Getta Warszawskiego w Izraelu, zorganizowanej przez Instytut Polski w Tel Awiwie.

Dyr. Albert Stankowski, prof. Daniel Blatman i dr Magdalena Tarnowska wzięli udział w dwóch konferencjach w Instytucie Polskim. Pierwsza została zorganizowana dla dziennikarzy. Wzięło w niej udział dwudziestu przedstawicieli mediów, wśród nich reprezentanci The Jerusalem Post, Ha’aretz, Galei Tzahal Radio, Ynet. Druga została przygotowana z myślą o edukatorach i przewodnikach, m. in. z: „Mashmaut” Center; „Towarzystwa Przyjaźni Izrael – Polska” i „The Israel Tour Leaders Association”, którzy oprowadzają wycieczki po Izraelu i przywożą grupy turystów do Polski.

Zarówno dziennikarze jak i przewodnicy turystyczni zainteresowani byli językiem wypowiedzi jakim posłużą się przy tworzeniu narracji wystawy historycy. Dyrektor Albert Stankowski i profesor Daniel Blatman – główny historyk wystawy stałej – opowiedzieli o założeniach i celach muzeum, a także zaprezentowali zabytkowy budynek Szpitala Bersohnów i Baumanów, w którym będzie się mieściła wystawa stała. Przedstawili dzisiejszy kontekst tej lokalizacji. Budynek szpitalny w XIX wieku ufundowali żydowscy filantropii dla wszystkich dzieci, bez względu na wyznanie. W czasie niemieckiej okupacji ulice Sienna i Śliska znajdowały się na terenie getta. W 1944 roku szpital był lazaretem powstańców warszawskich. Dziś to nowoczesne centrum miasta.

Ratujemy żydowski zabytek, jeden z niewielu ostańców Warszawy, dla przyszłych pokoleń – podkreślił Stankowski.

Obaj historycy zapewnili, że wystawa będzie prezentowała pełen wymiar życia, ruchu oporu i próby przetrwania w getcie. Na powracające pytania o „wybielanie historii z ciemnych jej rozdziałów” profesor Blatman zdecydowanie zadeklarował, że gdyby tak miało być nigdy nie zdecydowałby się przyjąć stanowiska głównego historyka MGW.

„Kto potrzebuje kolejnego muzeum Holokaustu?”– tak zaczęła artykuł w The Jerusalem Post Greer Fay Cashman, a w odpowiedzi zacytowała dyr. Stankowskiego – Getto zorganizowane na rozkaz niemieckiego okupanta w Warszawie było największym w Europie, do stolicy zwożono Żydów z całej Polski. To muzeum pokaże historię z perspektywy całego kraju.

Chcemy aby to było, pierwsze w Polsce, Muzeum Holokaustu – dodał podczas konferencji prof. Blatman.
Najbliższe plany muzeum przedstawiła dr Magdalena Tarnowska – historyczka sztuki i kierowniczka d.s. wystawienniczych, która opowiedziała o przygotowaniach do jednej z najbliższych wystaw, poświęconej Natanowi Rapaportowi – autorowi pomnika Bohaterów Getta w Warszawie.

Już poszukujemy artefaktów, które posłużą do stworzenia wystawy stałej, będziemy apelować na całym święcie o przekazywanie pamiątek z getta – dodała dr Tarnowska.
W kolejnych dniach studyjnej wizyty w Izraelu Instytut Polski zaaranżował szereg spotkań w ośrodkach upamiętniających ofiary Holokaustu. Delegacja MGW spotkała się z dyrektorami i zespołami: Lochamei Hagetaot gdzie znajduje się Muzeum Bojowników Getta – Ghetto Fighters’ House; Moreshet, Mordechai Anielewicz Memorial i Massuah International Institute for Holocaust Studies.
Program wizyty i wydarzenia przygotowała Joanna Hofman – dyrektor Instytut Polskiego w Izraelu wraz z Zespołem Pracowników Instytut, za co bardzo dziękujemy.

Miłka Skalska