„Moja pomoc polegała na dowożeniu żywności do getta”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalałych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

„Moja pomoc polegała na dowożeniu żywności do getta” – tak rozpoczyna swoją relację o żywnościowej pomocy dla Żydów osadzonych w dzielnicy zamkniętej Sławomir Pocztarski, urodzony w 1930 r. członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, podczas którego służył na Żoliborzu w plutonie 215 w Zgrupowaniu „Żbik”, w II Obwodzie „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Sławomir Pocztarski zapamiętał obrazy „leżących dzieci, nieżywych… i pełzających po te worki, bo nawet nie mieli na tyle siły, żeby na własnych nogach po te worki iść.” Zmarł 12 listopada 2019 r.

"Moja pomoc polegała na dowożeniu żywności do getta"