Mirosław Lissowski II – Mińsk Mazowiecki

W części drugiej rozmowy Mirosław Lissowski mówi o latach okupacji niemieckiej. Wspomina tajne komplety, które przez pewien czas odbywały się na terenie mińskiego getta w mieszkaniu jego żydowskiego kolegi. Isio ku radości swoich polskich kolegów demonstrował im hebrajskie pismo. Nasz rozmówca powiada o innych znanych mu mieszkańcach Mińska zamkniętych w getcie: powszechnie szanowanym za pomoc ubogim felczerze Goldmanie, jego rodzinie oraz ocalałej z wywózki przybranej córce Goldmanów. Opisuje również dramatyczne sceny z dnia likwidacji mińskiego getta.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego cyklu wywiadów filmowych zrealizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Tym razem swoimi wspomnieniami podzielili się mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Wilna, Nowogródka, Oświęcimia, Mińska Mazowieckiego, Tykocina i Bliżyna. Opowiedzieli o swoich żydowskich sąsiadach, o wydarzeniach ze wspólnej – a od pewnego momentu już osobnej historii, które zostały w ich pamięci.

Cykl 10 wywiadów został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MGWonline. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.