„Między wykluczeniem a gettoizacją: los lubelskich Żydów”

Jakub Chmielewski (Państwowe Muzeum na Majdanku/ UMCS w Lublinie): „Między wykluczeniem a gettoizacją: los lubelskich Żydów pod okupacją niemiecką (wrzesień 1939 – marzec 1941)”

Jakub Chmielewski jest pracownikiem Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku i doktorantem w Zakładzie Badań Etnicznych na Wydziale Politologii UMCS. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak losy Żydów na Lubelszczyźnie pod okupacją niemiecką ze szczególnym uwzględnieniem Lublina, „Akcji Reinhardt” na Lubelszczyźnie, losów żydowskich więźniów KL Lublin (Majdanek) oraz funkcjonowania policji żydowskiej. Rozprawa doktorska Jakuba Chmielewskiego będzie poświęcona Judenratowi w Lublinie.