MGW współpracuje z XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie

18 lutego Dział Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego poprowadził spacer edukacyjny po terenie byłego getta warszawskiego dla uczniów klasy maturalnej z XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego (https://www.facebook.com/XXXIXLO) z Bielan.

fot. Robert Wilczyński (MGW)

Uczniowie razem z przewodniczką MGW Maszą Makarową przeszli przez teren byłego getta – od południowej granicy na ulicy Złotej, gdzie zobaczyli zachowane fragmenty murów getta, do granicy północnej, gdzie wysłuchali historii zagłady warszawskich Żydów przy pomniku Umschlagplatz oraz zobaczyli miejsca związane z powstaniem w getcie warszawskim. Po drodze grupa odwiedziła także inne ważne miejsca na terenie byłego getta – m.in. dawny Szpital Dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów, ulicę Waliców z zachowanymi kamienicami i murem getta, Kładkę Pamięci upamiętniającą most łączący od stycznia 1942 roku małe i duże getto. Była to okazja do rozmowy o codziennym życiu mieszkańców getta i ich losach, o żydowskich poetach i ich tekstach, a także o tym jak się zmieniał teren byłego getta po wojnie.

Zapraszamy szkoły do skorzystania z naszej oferty spacerów po terenie byłego getta warszawskiego z przewodnikiem. Żeby umówić się na konkretny termin, prosimy o kontakt z Działem Edukacji – mmakarova@1943.pl