MGW na 80. rocznicy „Aktion Reinhardt” w Busku-Zdroju

3 listopada w Busku-Zdroju odbyły się wykłady i projekcje filmowe na temat niemieckiej nazistowskiej Akcji „Reinhardt”. Muzeum Getta Warszawskiego było jednym z organizatorów wydarzenia.

Celem spotkania była edukacja młodzieży szkolnej na temat „Aktion Reinhardt” — zbrodniczej operacji nazistowskich Niemiec, przeprowadzonej w ramach „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. W jej wyniku na terenie Generalnego Gubernatorstwa i okręgu białostockiego wymordowano prawie 2 mln Żydów. W tym roku przypada 80. rocznica tych tragicznych wydarzeń.

Do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, gdzie odbywały się wykłady, przyjechało około 200 licealistów i ok. 180 uczniów szkół podstawowych z całego Buska. Spotkanie zaczęło się od przemówienia burmistrza Gminy Busko Waldemara Sikory. Słowo wprowadzające wygłosiła również nauczycielka historii z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Małgorzata Grabska. Następnie odbyły się wykłady historyczne dr Haliny Postek i dr Wiesławy Młynarczyk z Działu Edukacji MGW. Na koniec wyświetlono film dokumentalny „Aktion Reinhardt” w reżyserii Michała Szymanowicza.

W czasach okupacji niemieckiej Busko-Zdrój było stolicą dystryktu radomskiego, wchodzącego w skład Generalnego Gubernatorstwa. Na terenie miasta funkcjonowało getto, którego ostateczna zagłada nastąpiła na początku października 1942 roku w ramach Akcji „Reinhardt”. Część więźniów getta rozstrzelano na cmentarzu żydowskim w Busku, pozostałych wysłano w okolice Jędrzejowa. Po drodze przeprowadzono selekcję, w efekcie której część Żydów skierowano do obozu pracy „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej.