Medale dla Mariana Turskiego.

Redaktor Marian Turski uhonorowany medalami Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska i 700-lecia Miasta Lublin.

Z inicjatywą odznaczenia Mariana Turskiego – działacza społecznego, historyka i dziennikarza – wystąpił Wydział Politologii UMCS, biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę z redaktorem. Marian Turski wielokrotnie odwiedzał Wydział, m.in. jako uczestnik konferencji i spotkań w salonie „Polityki”. Od 2012 roku zasiada w Kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami w redakcji „Polityki”. Od wielu lat współpracuje z Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (UMCS), np. przy wydawaniu książek.

Red. Turski jest szefem działu historycznego tygodnika „Polityka”. To także wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, wiceprezydent Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, a także jeden ze współtwórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przewodniczący Rady Muzealnej. Za swoją pracę na rzecz kultury, praw człowieka i pojednania został odznaczony m.in. Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka, medalem Gloria Artis, Orderem Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi.

Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, przyznawany jest przez Senat Akademicki jako forma wyrażenia wdzięczności i uhonorowania wieloletniej współpracy z Uniwersytetem. Z inicjatywą uhonorowania Mariana Turskiego wystąpił Wydział Politologii biorąc pod uwagę między innymi wieloletnią współpracę Redaktora w ramach kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera.

Medal 700-lecia Miasta Lublin ma charakter okolicznościowy i obecnie jest najwyższym odznaczeniem godnościowym w dyspozycji Prezydenta Miasta.

Uroczystość odbyła się w Trybunale Głównym Koronnym w Lublinie.
Dyrekcja i zespół Muzeum Getta Warszawskiego gratulują zaszczytnych wyróżnień.