Medale 50-lecia Powstania w Getcie Warszawskim 2018.

Gołda Tencer, Józef Hen i mecenas Roman Zaczek otrzymali Mdale 50 lecia Powstania w Getcie Warszawskim. To nagroda dla osób zasłużonych dla dialogu i pojednania pomiędzy Polakami i Żydami.

– Medal 50lecia Powstania w Getcie Warszawskim początkowo wręczany był żyjącym uczestnikom powstania i tym którzy w getcie pomagali w walkach zbrojnych. Przeznaczony był dla Polaków, którzy kultywują pamięć o walce zbrojnej Żydów na wszystkich frontach II wojny światowej.– przypomniał Tomasz Miedziński przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Gołda Tencer -aktorka i działaczka społeczna, dyrektor Teatru Żydowskiego twórca i dyrektor Fundacji Shalom. Jest pomysłodawczynią albumu „I wciąż widzę ich twarze”, a także inicjatorką i organizatorką festiwalu Singera. Od wielu lat kultywuje pamięć o Żydach, ich wkład w rozwój kultury Polskiej.
Mec. Roman Zaczek – wiele lat swojej działalności społecznej poświęcił ofiarom Holokaustu, członkom Towarzystwa Społeczno-kulturalnego Żydów w Polsce i przede wszystkim kombatantom
Józef Hen – jeden z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, zdaniem Kapituły Medalu bardziej niż ktokolwiek inny uosabia Żydów kombatantów. Wygłaszając laudację na Jego cześć, Marian Turski przypomniał, że Józef Hen próbował się zaciągnąć do Armii Andersa. Przyjechał do Polski z Armią Berlinga. Jako pisarz wielokrotnie opisywał los kombatantów.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej powstało w 1991 roku. Zrzesza członków formacji wojskowych, byłych więźniów gett i hitlerowskich obozów, osoby które przeżyły okupację na tzw. aryjskich papierach oraz Sybiraków – zesłańców i uciekinierów do ZSRR.

Honorowy medal wybito z inicjatywy Stowarzyszenie z okazji 50. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jest on wręczany zasłużonym w dziele pojednania między Polakami a Żydami i pielęgnowaniu historii Żydów polskich a także w walce z nacjonalizmem i antysemityzmem.

Kapitułę tego odznaczenia stanowi prezydium SŻKiP. W ciągu przeszło dwudziestu pięciu lat Stowarzyszeniu kolejno przewodniczyli: Arnold Mostowicz, Ludwik Krasucki oraz Tomasz Miedziński. Obecnym przewodniczącym jest Marian Kalwary. Dziś stowarzyszenie liczy 250 członków.